הנחיות לפעילות בתחנה

אתה נמצא בתחנה העוסקת בנושא: חסידי אומות העולם.
ההפעלות בתחנה הנן בסדר הבא:
א. עיין ברקע לתחנה
ב. קרא עדויות על חסידי אומות העולם
ג. כחבר בועדה המעניקה את תואר חסידי אומות עולם,
כתוב תעודה לכל עדות. עליך לציין מה היו הקריטריונים על פי הם
הענקת את התעודה.
ד. לפניך תמונות של חסידי אומות העולם עם תקציר סיפורם.
מיין את התמונות על פי רשימת מניעים וקשיים שעמדו לפניהם
בעת הצלת יהודים.
אחורהקדימה