הנחיות לפעילות בתחנה

אתה נמצא בתחנה העוסקת בנושא: קינדרטרנספורט.
ההפעלות בתחנה הנן בסדר הבא:
א. עיין ברקע לתחנה
ב. עיין בלוח הזמנים
ג. צפה בקטעי הסרטים הבאים ודרג את חלקי הסרטים על פי
סדר התרחשותם (השתמש בציר הזמן גרמניה 1933 - 1938)
סרט 1 | סרט 2 | סרט 3 | סרט 4 | סרט 5
ד. בחר ארבעה מכתבים ששלחו ילדים להוריהם
- ציין שנים מהזכרונות שמזכירים הילדים במכתביהם.
- מהם התחושות שמביעים הילדים במכתביהם?
ה. במרכז הייתה מוצגת מזודה ובה פריטים ששלחו, כביכול, הורים עם ילדיהם.
מה אתה היית בוחר לקחת איתך אם היית במקום אותם ילדים?

אחורהקדימה