הנחיות לפעילות בתחנה

אתה נמצא בתחנה העוסקת בנושא: ילדים במסתור.
ההפעלות בתחנה הנן בסדר הבא:
א. עיין ברקע לתחנה
ב. צפה בסרט העוסק בנושא, תוך התמקדות בנקודות שלפניך בדף הצפיה.
ג. חשוב על התמודדויות בתחומים שונים שהיו לילדים שהוחבאו בתקופת השואה.
ד. לחץ כאן לפעילות כריכות ספרים העוסקים בנושא של ילדי מיסתור בשואה.

word להורדת קובץ ההנחיות של הפעילות

אחורהקדימה