נושא ההצלה בתקופת השואה הינו נושא חינוכי וערכי ממדרגה ראשונה. הוא חושף אותנו למערכת ערכים המשקפת את גדלותו של האדם בתקופה בה חלק מן האנושות התגלה בכל כיעורו. גדלותם של המצילים , יהודים ושאינם יהודים, התבטאה ברגישות לסבל הזולת, בנטילת אחריות, באומץ לב ובהקרבה עצמית.
סיפור ההצלה הוא גם סיפורם של הניצולים-  זהו מאבק על הישרדות, על "קידוש החיים", על הצורך להשאיר זכר למשפחה, לשרוד כדי לספר.
הסיפור לא הסתים המלחמה. רוב הניצולים נשארו עם צלקות כל ימי חייהם. גם הבריאים נשאו את משא הסבל הם ובניהם אחריהם.
עם זאת רובם הצליחו לשקם את עצמם ,להקים משפחות ולתרום לבניין העם והארץ.

מרחב הלמידה בנושא הצלה בשואה, נעשה על ידי תלמידות המכללה בפרויקט "מצוינים להוראה" (שנה ג') בשנת תשס"ח.
הנחית התלמידות ותיכנון הפרויקט נעשה על ידי המרכז ללימודי שואה, ביעוץ דידקטי של גב' שרה קפלן.
מרחב הלמידה נעשה בשיתוף עם החוג למשאבי למידה והסדנה הדידקטית. החוג למשאבי למידה, בהדרכת גב' אסנת כהן, נתן יעוץ לגבי החשיבה הדידקטית ליצירת המרכז והסדנה הדידקטית נתנה הדרכה לתלמידות לגבי ביצועו ועיצובו בפועל.

מרחב הלמידה הופעל בשבוע שחל בו יום הקדיש הכללי, עשרה בטבת. ביקרו בו תלמידות של החטיבה העליונה ממספר בתי ספר ואולפנות באיזור ירושלים

המרחב מתחלק לחמש תחנות
mistor ילדים במסתור
- תחנה העוסקת בהתמודדויות בתחומים שונים שהיו לילדים שהוחבאו בתקופת השואה
kinder קינדר טרנספורט - תחנה העוסקת בתחושות ובקשיים של הורים וילדים שנותקו בקינדר טרנספורט
teheran ילדי טהרן - תחנה העוסקת בעיבוד יצירתי של מסמכים הקשורים לילדי טהרן
yehudim הצלת יהודים על ידי יהודים - תחנה העוסקת בטיפולבשותחנה העוסקת בסיפורי הצלה גדולים שיזמו יהודים ובשו"תים בנוגע לדילמות בהצלה
chasidey חסידי אומות העולם - תחנה העוסקת בעדויות, קשיים ודילמות של חסידי אומות העולם.


למצגת
הסבר על מרחב הלמידה

לאתר הבית

עיצוב המרכז - סדנה דידקטית שרית היימן ויעל שטיימץ
עיצוב האתר - סדנה דידקטית תמר שוורץ

אחורהקדימה