הנחיות לפעילות בתחנה

אתה נמצא בתחנה העוסקת בנושא: הצלת יהודים על ידי יהודים
ההפעלות בתחנה הנן בסדר הבא:
א. עיין ברקע לתחנה
ב. עבור לפעילות ממוחשבת בעזרת מצגת
ג. עבור לפעילות "קפה דילמה"


אחורהקדימה